Inhoud

Voorwoord

Samen werken we aan een toekomstbestendige en evenwichtige metropoolregio.

1. De basis voor samenwerking

De MRA is een van de economische groeimotoren en belangrijkste sociale knooppunten van Nederland. We doen mee met de internationale top.

2. Werken aan de Metropoolregio Amsterdam

Samen versterken we de Metropoolregio Amsterdam als een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit.

3. Werkwijze MRA Agenda

Door de aanpak op het niveau van de deelregio’s te combineren met afstemming op het niveau van de MRA voeren we de MRA Agenda uit.

Interview Commissarissen van de Koning in de MRA

‘Veel meer slagkracht mogelijk in de MRA’

4. Over de MRA en de 7 deelregio’s

De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

De MRA en de Sustainable Develop­ment Goals

We werken met de agenda volop aan het realiseren van meerdere SDG's

Colofon & verant­woor­­­ding

De weg naar deze MRA agenda