Verantwoording

De MRA Agenda is opgesteld in opdracht van de Agendacommissie van de MRA en is in een interactief proces met bestuurders, raden en Staten tot stand gekomen.

Na het startschot bij het MRA Congres van oktober 2018 zijn bij de bestuurlijke platforms en in de deelregio’s signalen opgehaald over de wensen en verwachtingen ten aanzien van de nieuwe agenda. Een belangrijke stap daarbij was de Discussienotitie: op weg naar de MRA Agenda 2.0, die in het voorjaar van 2019 uiteindelijk in totaal met zo’n driehonderd raads- en Statenleden en bestuurders is besproken. Ook door derden is op de discussienotitie gereageerd, zoals door de Amsterdam Economic Board en door ORAM, de koepelorganisatie van bedrijven- en ondernemersverenigingen in de regio Amsterdam.

De rijke oogst die dit heeft opgeleverd, is vertaald naar een concept-agenda. In het najaar van 2019 is deze, na een ronde in de platforms, ter reactie voorgelegd aan de raden en Staten van de MRA-overheden. Ook in deze ronde zijn reacties van derden ontvangen, waaronder van de aangrenzende regio’s West-Friesland en de regio Alkmaar.

Het resultaat van al deze betrokkenheid en inbreng is de MRA Agenda 2020-2024: een gezamenlijke agenda met vraagstukken en opdrachten die de MRA-samenwerking de komende periode inhoud geven.

Colofon

Portefeuillehouder MRA Agenda

Maaike Veeningen

Ambtelijk opdrachtgever

Rijk van Ark

Kernteam MRA Agenda

Ilknur Dönmez

Judith Lekkerkerker

Jan Willem Kooijmans

Johan van Zoest

Thijs de Wit

Johan Bos

Ontwerp

image

Opgesteld in nauw overleg met:

De klankbordgroep directeuren

Geert-Jan Put, Nina Tellegen , Gonneke Gelderloos, Bart van der Heijden , Maaike Patist, David Beekhuis, Gea Vermeulen, Esther van Garderen , Senta Modder, Duco Stuurman, Peter Paul Horck, Michiel Ruis , Jorien Kaper, Annius Hoornstra, Jeroen Graafland, Annelies Maas-van ‘t Hof

De regioambassadeurs van de MRA

Marieke Knobbe (Amstelland-Meerlanden), Rowena Kuijper (Gooi en Vechtstreek), Herman Swen (Zaanstreek-Waterland), Jan Willem Kooijmans (IJmond) , Steef de Looze (Zuid-Kennemerland), Marleen Langendijk (Amsterdam) , Frank Andriessen (Almere-Lelystad) , Enno Strating (provincie Flevoland), David Quarles van Ufford (provincie Noord-Holland), Marla van der Horst (Vervoerregio Amsterdam)

Met dank aan

Arjen Overbeek , Mark Intres, Remco Rienties , Martin Bekker, Steef de Looze , David Quarles van Ufford , Miranda Bekooy