4. Over de MRA en de 7 deel­regio’s

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.

De MRA bestaat uit zeven deelregio’s. Elke deelregio kent zijn eigen historie en organisatorische afspraken. De gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA-deelnemers worden door de eigen colleges geïnformeerd en betrokken bij de activiteiten van de samenwerking.

Daarmee treedt de MRA-samenwerking niet in de formele relatie tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders. Door de aanpak van onderwerpen op het niveau van de deelregio’s in combinatie te brengen met afstemming op het niveau van de MRA wordt de MRA Agenda uitgevoerd.

Bruto Binnenlands Product in mln (2018)

Bron: Economische Verkenningen MRA

Bijdrage MRA €154.156


Bruto Binnenlands Product in mln (2018)

Bron: Economische Verkenningen MRA

Hoe het de MRA vergaat, is in grote mate bepalend voor de nationale welvaart.

Leeftijds­opbouw per (deel)­regio

Bron: CBS

'We zijn samen verantwoordelijk voor een goed functionerende metropoolregio'

Opleidingsniveau potentiële beroepsbevolking (2018)

Bron: Economische Verkenningen MRA

% Huishoudens tot lage inkomensgrens (2018)

Bron: CBS

% Werkloosheid (2018)

Bron: Economische Verkenningen MRA

Banen vs. beroepsbevolking (2018)

Bron: Banen, LISA; Beroepsbevolking, Economische Verkenningen MRA

Deelregio's van de MRA

Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.